Přidat debatu mezi oblíbenéZasílat nové příspěvky e-mailem Mezinárodní právo a federace

Vim že se tu o tom psalo už několikrát (skoro.každý měsic), že stát je suverení nezávisle na mezinárodnim právu jelikož má neomezenou moc na svém území ale četl sem si článek který sem předtím nenašel a zní to jako by "mezinárodní právo" bylo nějaká federace.
Co si o tom tedy myslet?
I. Poměr mezinárodního práva a vnitrostátního práva z pohledu práva mezinárodního
1. Výlučnost a nadřazenost mezinárodního práva
Mezinárodní právo se chová jako uzavřený právní systém. V souladu se svou logikou systému
přisuzuje povahu právních norem pouze vlastním pravidlům, kdeţto jiná realita, včetně
vnitrostátních právních systémů, je pro mezinárodní právo pouhým mimoprávním faktem.
Systém mezinárodního práva se tedy staví vylučně, nepřihlíţí k právní existenci vnitrostátního
práva. Výlučnost mezinárodního práva byla mnohokrát potvrzena mezinárodní judikaturou:”Z
pohledu mezinárodního práva i Dvora, jenţ je jeho orgánem, jsou vnitrostátní orgány
projevem vůle státu.”21
Mezinárodní právo ponechává státům (mezivládním organizacím) volný prostor k jejich
vlastní právní regulaci, ale dbá současně na to, aby právní úpravy v reţii jednotlivých
subjektů nebyly v rozporu s jeho přikazy a zákazy. Mezinárodní právo trvá na své
nadřazenosti (superioritě) vůči jakýmkoli právním normám vydaným jednostranně
jednotlivými subjekty tohoto práva.
Paradoxně není zásada superiority mezinárodního práva vyhlášena vedle jiných základních
zásad v Chartě OSN. Státy je nepřímo uznaly vícerým způsobem. Vyjadřuje ji existence
obyčejového pravidla “pacta sunt servanda”, v němţ “pacta” označují nejen smlouvy, ale také
jakékoli závazky ve formách mezinárodního práva. Takové závazky se mají plnit v dobré víře,
tj. státy se mají zdrţet činností, jeţ by jim v plnění mezinárodního práva bránily. Obyčejový
závazek “pacta sunt servanda” byl výslovně potvrzen pro oblast smluvního práva ve Vídeňské
úmluvě o smluvním právu z roku 1969 (platná od roku 1980), a to v čl. 26.

Předmět Autor Datum
To by mě zajímalo, kde v tom vidíš tu federaci. A říkat rigorózní práci článek je taky vtipný.
Wikan 19.01.2021 21:46
Wikan
) povaha právních norem pouze vlastním pravidlům. 2) národní právo je mimoprávní fakt. 3)neexistence…
Vimuzsa 20.01.2021 16:56
Vimuzsa
To jsi mi ale neodpověděl na otázku. Pouze jsi vytrhnul pár vět z kontextu.
Wikan 20.01.2021 17:03
Wikan
Že se to mezinárodní právo chová jako by státy neexistovaly.
Vimuzsa 20.01.2021 17:28
Vimuzsa
Ne, tak to se tam fakt nepíše. Ostatně kdyby neexistovaly státy, neexistovalo by ani mezinárodní prá…
Wikan 20.01.2021 17:57
Wikan
Mezinárodní právo se chová jako uzavřený právní systém. V souladu se svou logikou systému přisuzuje…
Vimuzsa 20.01.2021 18:10
Vimuzsa
No vidím, že neodpovíš, pouze dokola kopíruješ to samé. Tímto bych tuto "debatu" uzavřel.
Wikan 20.01.2021 18:21
Wikan
Se z té debaty odpoj a budeš mít pokoj.
Prasak 20.01.2021 18:24
Prasak
Však to jsem myslel tím uzavřením.
Wikan 20.01.2021 18:27
Wikan
Vždyt to tam máš napsané že se mezinárodní právo chová jako vnitrostatni pravo neexostovalo = neexis…
Vimuzsa 20.01.2021 18:29
Vimuzsa
Chyba v úvaze se skrývá v tom, že dáváš rovnost mezi vnitrostátním právem a státem.
Wikan 20.01.2021 18:52
Wikan
Myslim suverení státy když se to chová jako žr neexistuje vnitrostatni pravo tak to znamená že neexi…
Vimuzsa 20.01.2021 19:00
Vimuzsa
Naprosto nesmyslná úvaha. Státy mezi sebou uzavřou smlouvu a pro tu smlouvu není vůbec podstatné, ja…
Wikan 20.01.2021 19:06
Wikan
No ale ono se to vztahuje na vše i na to co stát neodsouhlasil (mezinárodní obyčeje). Tak tam je mož…
Vimuzsa 20.01.2021 19:16
Vimuzsa
Jedna věc je něco zakázat a druhá ten zákaz vynucovat.
Wikan 20.01.2021 19:19
Wikan
Ale nechápu jak se staví mezinárodní právo, to znamená prostě jako že prostě z pohledu toho mezináro…
Vimuzsa 20.01.2021 19:17
Vimuzsa
Jakoby co?
Wikan 20.01.2021 19:20
Wikan
To mezinárodní právo zda se chová podle těch uzavřených smluv, když to nemá žádnou centrální vládu t…
Vimuzsa 20.01.2021 19:21
Vimuzsa
Nerozumím otázce. Zkus si to někdy po sobě číst.
Wikan 20.01.2021 19:25
Wikan
Jak se mezinárodní právo může nějak chovat když nem žádný centrální bod co ho řídí.
Vimuzsa 20.01.2021 19:29
Vimuzsa
Metodou většího klacku, jak už ti tu bylo řečeno dříve.
Wikan 20.01.2021 19:30
Wikan
Jasně, ale mám na mysli to že "mezinárodní právo se chová" z toho člověk chápe že je nějak autonomní…
Vimuzsa 20.01.2021 19:33
Vimuzsa
No však taky je.
Wikan 20.01.2021 19:39
Wikan
A jak nůže být autonomní když nemá žádnou centrální vládu/autoritu.?
Vimuzsa 20.01.2021 19:40
Vimuzsa
To ale není význam slova autonomní.
Wikan 20.01.2021 19:43
Wikan
Autonomní znamená že se to vykonává samovolně nezávisle na žádném jiném subjektu (např. Státech)
Vimuzsa 20.01.2021 19:45
Vimuzsa
To je jeden z významů toho slova, ale autonomní právo znamená něco jiného: Pokud je však normotvůrc…
Wikan 20.01.2021 19:49
Wikan
Přečti si ještě jednou, co jsi sem pastnul. Existuje včela? Nepochybně ano. Je (nějaká, konkrétní)…
gilhad 21.01.2021 01:35
gilhad
Ale tak stejně tak nůže národní stát zase nebrat mezinárodní právo jako právní fakt :-D
JVimuzsa 21.01.2021 20:37
JVimuzsa
Prostě silnější pes mrdá, no. Ale to už ti bylo řečeno kolikrát ....
gilhad 21.01.2021 20:52
gilhad
V MP ano to chápu. Akorát by mě zajímalo, jak to tedy vlastně funguje, realně to chápu prostě tak že…
JVimuzsa 21.01.2021 21:09
JVimuzsa
Že bys to konečně po roce pochopil? Tomu se mi nechce věřit. poslední
Wikan 21.01.2021 21:17
Wikan
1) povaha právních norem pouze vlastním pravidlům. 2) národní právo je mimoprávní fakt. 3)neexistenc…
Vimuzsa 19.01.2021 22:12
Vimuzsa

) povaha právních norem pouze vlastním pravidlům.
2) národní právo je mimoprávní fakt.
3)neexistence vnitrostátního práva
4) volný prostor k jejich
vlastní právní regulaci nebyly v rozporu s jeho přikazy a zákazy.
(Autonomní provincie/stát)

Mezinárodní právo se chová jako uzavřený právní systém. V souladu se svou logikou systému
přisuzuje povahu právních norem pouze vlastním pravidlům, kdeţto jiná realita, včetně
vnitrostátních právních systémů, je pro mezinárodní právo pouhým mimoprávním faktem.

Naprosto nesmyslná úvaha.
Státy mezi sebou uzavřou smlouvu a pro tu smlouvu není vůbec podstatné, jak se k ní staví národní zákony. To je starost těch, co smlouvu přijímali, aby si pohlídali soulad s vlastními zákony.
Stejně jako když mezi sebou uzavřou smlouvu firmy a pak by jedna z nich začala tvrdit, že to odporuje jejím vnitřním předpisům. To už je jejich problém.

To je jeden z významů toho slova, ale autonomní právo znamená něco jiného:

Pokud je však normotvůrce totožný s adresátem, hovoříme o právu autonomním. Prostřednictvím autonomního práva si svá (subjektivní) práva a povinnosti ukládají sami účastníci právního vztahu svým právním jednáním nebo smluvním dojednáním. Adresát a normotvůrce splývají vjedno. Proto například i smlouvu můžeme někdy chápat jako pramen objektivního práva – jsou v ní obsažená pravidla (která chápeme jako právo objektivní), která stanoví, jak se subjekty mohou chovat (stanoví jim subjektivní práva a povinnosti).

https://wiki.iurium.cz/w/Pr%C3%A1vo

Přečti si ještě jednou, co jsi sem pastnul.

Existuje včela? Nepochybně ano.
Je (nějaká, konkrétní) včela právním pravidlem? Nepochybně ne.
Popírá právo existenci včely? Nikoli, jenom nebere včelu (jakožto konkrétní zvíře konkrétního druhu) jako právní pravidlo.

jiná realita, včetně vnitrostátních právních systémů,

Je včela součástí reality, ale nikoli mezi národního práva? Nepochybně ano.

... je pro mezinárodní právo pouhým mimoprávním faktem.

Popírá mezinárodní právo existenci té včely? Nikoli, akorát ji nepovažuje (ve svém poli působnosti) za (závazný) právní fakt.

A teď si za včelu dosaď nějaký národní zákon ... mezinárodní právo jeho existenci nepopírá, jen se jím necítí být nikterak právně vázáno.

V MP ano to chápu. Akorát by mě zajímalo, jak to tedy vlastně funguje, realně to chápu prostě tak že státy se na něčem shodnou, něco uznávaji a pak se z toho vlastně vytvoří po všech těch dohodách, smlouvách, obyčejich, zásadach vytvoří to mezinárodní právo které se pak podle toho všeho jako celku vlastně chová, ale všechno je to vlastně do té doby dokuď to ty státy uznavají. Jelikož je to vlastně dane jen těmi smlouvami tak tam vlastně každý stát může dát cokoliv.

1) povaha právních norem pouze vlastním pravidlům.
2) národní právo je mimoprávní fakt.
3)neexistence vnitrostátního práva
4) volný prostor k jejich
vlastní právní regulaci nebyly v rozporu s jeho přikazy a zákazy.
(Autonomní provincie/stát)

Zpět do debat Přispět do debaty Nahoru