Pravidla

Uživatel se zavazuje, že nebude tuto službu používat k aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České a Slovenské republiky.

Autor příspěvku plně zodpovídá za jeho obsah, vyjadřuje v něm své názory a stanoviska, které nejsou nijak ve vztahu s názory a stanovisky provozovatele. Dále souhlasí s případným dalším využitím textu příspěvku provozovatelem.

Provozovatel neodpovídá za škody, vzniklé uživateli použitím postupů nebo návodů, uvedených v Poradně. Veškeré postupy a návody uvedené v příspěvcích aplikuje uživatel na vlastní nebezpečí.

Provozovatel si vyhrazuje právo mazat/upravit příspěvky:

  • vulgární, rasistické nebo jinak urážlivé
  • sexuálně orientované
  • týkající se nelegálního software nebo jiných nezákonných aktivit
  • reklamního charakteru
  • odlišné od zaměření fóra

Provozovatel je oprávněn dočasně nebo trvale zablokovat účet uživatele, který poruší pravidla uvedená v tomto dokumentu.