Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č. 704/2017 Z. z. o ochrane osobných údajov a ďalšími právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvame nasledovné údaje:

 • IP adresa

  Účelom spracovania IP adresy je náš oprávnený záujem, ktorým je ochrana zabezpečenia proti útokom vedeným na naše servery.

 • Prezývka

  Účelom spracovania prezývky je náš oprávnený záujem, ktorým je odlíšenie diskusných príspevkov vkladaných na naše webové stránky.

 • E-mailová adresa

  Účelom spracovania e-mailovej adresy je náš oprávnený záujem, ktorým je informovanie o zmenách týkajúcich sa nami poskytovaných služieb, a posielanie vyžiadaných informácií.

 • Kontaktné údaje

  Vo svojom účte na našich stránkach môžete zadať svoje kontaktné údaje na sociálnych sieťach za účelom ich zverejnenia. Zadaním týchto údajov udeľujete súhlas s ich spracúvaním, pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, že tieto údaje zmažete.

Doba spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sa budú uchovávať a spracúvať na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu.

Osobné údaje získané so súhlasom dotknutej osoby sa budú uchovávať a spracúvať na stanovený účel do odvolania súhlasu.