Předmět Autor Datum
Sněmovna je usnášeníschopná při třetinovém kvóru (tedy je přítomno aspoň 67 poslanců), usnesení se s… poslední
Wikan 31.10.2020 23:34
Wikan

Sněmovna je usnášeníschopná při třetinovém kvóru (tedy je přítomno aspoň 67 poslanců), usnesení se schvalují prostou většinou (nadpoloviční většinou přítomných).

U některých usnesení, specifikovaných v zákoně o jednacím řádu sněmovny, je pro přijetí usnesení potřeba souhlasu vyššího počtu poslanců. Absolutní většiny (tedy 101 poslanců) např. pro přehlasování prezidentského veta či vyslovení nedůvěry vládě. Pro přijetí ústavních zákonů, ratifikaci některých mezinárodních smluv a podání ústavní žaloby proti prezidentu republiky je třeba kvalifikované většiny 120 hlasů (tři pětiny všech poslanců).

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poslaneck%C3%A1_sn%C4%9Bmovna_Parlamentu_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

Zpět do debat Přispět do debaty Nahoru